Vasskrafta

Søk

Du er her:

Andre turbintypar

Ein kan møte andre og meir spesielle nemningar på turbinar, som pumpeturbin, bulbturbin, propellturbin, s-turbin, semi-kaplan, straflo-turbin, krysstraumturbin (krysstrømsturbin) og turgoturbin. Mange nye turbintypar er og utvikla spesielt for mikro-, mini- og småkraftverk. Og kva er eigentleg eit aggregat?

...

Aggregat er nemninga når turbin og generator blir omtalt som ei samla eining. ...

 

Eirik Øgaard,
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Kjelder:

Hartmann, Ragnar (2006): "Maskinteknikk", i Kulturminner i norsk kraftproduksjon – en evaluering av bevaringsverdige kraftverk (KINK), s. 70-91. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat. (NVE-rapport 2/2006)

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum