Vasskrafta

Søk

Du er her:

Transformatorar

Transformatoren endrar generatorspenninga til ei spenning skikka for overføring, som regel høgare spenning enn generatorspenninga.

På forbruksstedet transformerast spenninga ned til ei høveleg spenning for ulike elektriske forbruksgjenstandar. I dei første kraftstasjonane vart transformatoren plassert i maskinsalen eller i eit eige rom eller ein eigen celle tett ved. I moderne fjellanlegg er transformatorane gjerne plasserte i ein eigen transformatorhall.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum