Vasskrafta

Søk

Du er her:

Økonomi -risiko og støtte

Tekniske og politiske variablar, ikkje minst i driftsfasen kan føra med seg økonomisk risiko. På den andre sida har vi ei stønadsordning med grønne-/elsertifikat.

Kostnadene ved dei tekniske installasjonane er det nokså greitt å få oversyn over. Det er viktig å vera klar over at dei største økonomiske variablane over tid ligg i det som skjer i driftsfasen, t.d.:

  • spotpris i kraftmarknaden
  • årsvariasjon i nedbør
  • rentenivå 
  • driftsstans og vedlikehald
  • skattlegging av kraftproduksjon
  • politiske endringar i rammevilkåra

 

Sjå filmsnutt "Fuktig sommer gir billig straum"

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum