Vasskrafta

Søk

Du er her:

Grunneigerinnvolvering eller kvalifisert bistand?

Hva kan jeg som grunneiger gjøre selv? Hva må jeg ha kvalifisert bistand til?

Hva du som grunneier kan gjøre selv avhenger av egen kompetanse og hvor mye andre grunneiere som er med på prosjektet vil kunne bidra med. Det vil også avhenge av hvor mye tid du/dere kan sette av, og hva som finnes av tilgjengelig utstyr i forbindelse med byggefasen. Selve papirarbeidet bak søknaden og detaljplanen er vanskelige prosesser og det finnes mange skjær i sjøen, bruk derfor kompetent hjelp her (ingeniør, konsulent, rådgiver etc.). Men dersom du/dere har tid, utstyr og et ønske om å lære prosessen er det ingen ting i veien for å være prosjektleder og byggeleder selv.

 

Oppgaver som kan løses på egen hånd

 • Danne grunneigerlag
 • Innhente kapital
 • Dokumentunderlag
 • Hydrologioppfølging (målinger etc.)
 • Kontakte entreprenører
 • Byggeledelse
 • Drift og vedlikehold

 

Oppgaver hvor en må innhente kvalifisert bistand, helt eller delvis

 • Hydrologi - helt
 • Biologisk mangfoldsrapport - helt
 • Hjelp til kontakt med myndigheter - delvis
 • Optimalisere anlegget - helt
 • Entreprenørhåndtering i byggefasen/ved kontraktsinngåelse - delvis
 • Høyspent – konsesjon og håndtering - helt
 • Utarbeide arbeidstegninger - helt
 • Velge ElMek-leverandør – delvis

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum