Vasskrafta

Søk

Du er her:

Fra skisse til drift

Prosess fra første skisse og fram til drift av små kraftverk kan vi dele i 5 faser med ulike utfordringer og tidsbruk.

 

Les mer (under "Kokebok VANN") om: skisse-, søknads-, investerings-/beslutnings-, bygge-, og driftsfasene.

 

De ulike fasene i prosessen har svært forskjellige tidshorisonter:

 
  • Skissefase - Leveringstid: 4 uker, arbeidstid: 3-10 timer
  • Eventuelt forstudie - Leveringstid 12 uker; arbeidstid: 5-15 dager
  • Selve konsesjonssøknaden - Leveringstid: 6-12 måneder, arbeidstid: 1-2 måneder
  • Konsesjonsbehandlingstid - Behandlingstid: 12-60 måneder
  • Behandling av detaljplan - Behandlingstid: 12 måneder
  • Elektrisk/mekanisk utstyrsleveranse - Ventetid: 12-24 måneder
  • Byggefase - Utførelse: 12-24 måneder

 

Enkelte av punktene her kan gjennomføres parallelt, men det vil uansett være en tidkrevende prosess. Som dere ser vil mye av tidsbruken være knyttet til konsesjonsbehandlingen hos NVE, som har stor søknadskø og begrensa ressurser. En godt utarbeidet søknad vil derfor være viktig for å unngå forsinkelser. 

Totalt sett snakker vi uansett om en prosess som fort nærmer seg 6-8 år fra idé til anlegget er i drift.

 

 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum