Vasskrafta

Søk

Du er her:

Småkraft

Mange land- og skogeigedomar har vassfall (elv/vassdrag) som økonomisk kan væra freistande å utnytta. Ein kan selja fallrettane til e-verket, og få ein eingongsbetaling eller kan byggja sitt eige kraftverk. Då kan ein enten vera sjølvforsynt med straum, eller tena pengar på sal av straum. Det er ein omfattande prosess å etablera eit kraftverk. Det tek tid, kostar kroner og miljø.

 

Kostnadsramma for små kraftverk kan variera frå omlag 10 millioner kroner til over 150 millioner. 

 

 
For å produsera straum i vasskraftverk må me som kjent ha vatn og fallhøgd. I vassdrag med mykje vatn kan ein klara seg med låge fallhøgder. Er det lite vatn i vassdraget treng ein større fallhøgd for å utnytta potensialet best mogleg. Vi deler dei minste kraftverka inn etter effekt dei kan levera:
  • Mikrokraftverk < 100 kW
  • Minikraftverk 100 - 1000 kW
  • Småkraftverk 1000 - 10000 kW

 

Det store arbeidet med å etablera kraftverk er ikkje minst i forarbeid før sjølve bygginga kan starta. Eigar kan gjera deler av arbeidet med etablering sjølv, eller leiga eit firma som tilbyr tenester som forundersøking, prosjektering, konsesjonssøknad, utbygging og drift. Det er også opp til eigar å gjera avtaler for evt. fordeling av eigarskap og utbytte. I lenkene på høgre side finn du meir informasjon om småkraftverk.

 

Kjelder: www.jordbruk.info og kraftverk.net

 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum