Vasskrafta

Søk

Du er her:

Ordliste

 

Hei! Ordlista er rykande fersk og under oppbygging, mange nye ord og forklaringar vert lagt ut i desse dagar :) 

 

Transformator Transformatorane, Transformatorar, Transformatoren

Endrar spenninga inn på generator til ønska nivå. For straumoverføring skal spenninga som regel transformerast til høgare spenning.

Trefasestraum Trefasestraumen

Ein leiar/leidning for trefasestraum har minst tre leiarar som leiar vekselstrøm som er faseforskjøvet i forhold til hverandre. Medan einfase vekselstrømskretsar berre treng to leiarar (ut og retur), kan eit trefasesystem overføra tre ganger så stor effekt, med berre ein ekstra leiar, og rett kopling/faseforskyving.

Turbin Turbinane, Turbinar, Turbinen, Turbinhjul, Turbinhjulet

Turbinen står inne i kraftstasjonen, den består av et stort hjul med mange skovler/skåler. Vasstråla frå røyrgata treff skovlane og set fart på hjulet, slik vert rørsleenergien frå vatnet overført på veg til elektrisk energi. Les vidare om overføringa under Generatoren.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum