Vasskrafta

Søk

Du er her:

Ordliste

 

Hei! Ordlista er rykande fersk og under oppbygging, mange nye ord og forklaringar vert lagt ut i desse dagar :) 

 

Lavspent Lågspent

Elektrisk energi med spenning lågare enn 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm

Likespenning Likespenninga

Når det går straum i ein leiar (elektrona rører seg) oppstår samstundes eit spenningsfelt, målt i volt (V). Ved likestraum (når elektrona vandrar berre i ein retning) er likespenninga konstant. Dette i motsetnad til vekselspenninga som svinger mellom pos. og neg. verdi.

Likestraum

Elektron i rørsle gjennom ein leiar, frå negativ til positiv pol. Straumretning likevel definert motsett, frå pluss til minus. Sjå også ordet Straum.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum