Vasskrafta

Søk

Du er her:

Ordliste

 

Hei! Ordlista er rykande fersk og under oppbygging, mange nye ord og forklaringar vert lagt ut i desse dagar :) 

 

Kaplan-turbin Kaplan-turbinane, Kaplan-turbinar, Kaplan-turbinen

Kaplan-turbinen nyttar ein ved lave fallhøgder og store vassmengder.

Kinetisk energi

Ein lekam/masse si evne til å utføra eit arbeid pga farta den har, også kalla rørsleenergi. Formel E = 1/2m x v2 Nemning er joule (J).

Krinsløp for vatn

Vatn dampar, mykje pga. varme frå sola, dampen kondenserar i høgare luftlag som er kaldare. Me ser dette som skyar, vatnpartiklane slår seg saman til dei fell ned som regn, elvar renn tilbake til vatn/hav. Krinsen er slutta.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum