Vasskrafta

Søk

Du er her:

Ordliste

 

Hei! Ordlista er rykande fersk og under oppbygging, mange nye ord og forklaringar vert lagt ut i desse dagar :) 

 

Impulsturbinar Impulsturbinane, Impulsturbinar

Impulsturbinar (fristråleturbinar) treff vatnet turbinen i friluft.

Impulsturbin

Alias:(Impulsturbinar)

Induksjon

Produksjon av straum/elektrisitet ved at elektron i ein leiar vert sett i rørsle av eit magnetfelt.

Installasjon

Installasjon, installert effekt eller installert ytelse er den effekt turbin eller generator er dimensjonert for, jamfør maksimal ytelse. Oppgis vanlegvis i megawatt (MW)

Installert effekt

Installasjon, installert effekt eller installert ytelse er den effekt turbin eller generator er dimensjonert for, jamfør maksimal ytelse. Oppgis vanlegvis i megawatt (MW)

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum