Vasskrafta

Søk

Du er her:

Ordliste

 

Hei! Ordlista er rykande fersk og under oppbygging, mange nye ord og forklaringar vert lagt ut i desse dagar :) 

 

Dam Dammane, Dammar, Dammen

I daglegtale ofte kalla Demning. Kunstig oppbygd sperre av vassdrag for oppsamling til vassmagasin.

Demning Demningane, Demningar, Demningen

I daglegtale også kalla Dam. Kunstig oppbygd sperre i vassdrag for oppsamling til vassmagasin.

Dynamo

Liknande generator, særleg når det vert produsert likestraum, inneheld spole og magnet, gjer om mekanisk/rørsle energi til elektrisk energi. Les også ordet Induksjon.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum