Vasskrafta

Søk

Du er her:

Ordliste

 

Hei! Ordlista er rykande fersk og under oppbygging, mange nye ord og forklaringar vert lagt ut i desse dagar :) 

 

Aggregat Aggregata, Aggregatet

Turbin saman med generator vert omtala som aggregat.

Allminnelig forsyning

Forsyning, eller overføring av elektrisk energi til hushaldningar, oppvarming, vanlige bedrifter osv., dvs all forsyning utanom til den kraftkrevande industrien.

Ampere

Ampere er måleeininga for straumstyrke, forkorta skriv vi A. Sjå også ordet "Straum".

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum