Vasskrafta

Søk

Du er her:

Oppgåve Teknisk II

Kor mange moderne husstandar kunne gamle Bjølvo kraftverk (1918-38) ha produsert straum for?

Straumen vart i stor grad nytta til smelteverket i Ålvik, men lat oss gjera tankeeksperimentet og rekna på forsyning berre til husstandar, også for å få eit bilete av mengda kraft ein får ut av fallande vatn.

Ein norsk husstand av idag forbrukar årleg gjennomsnittleg 20 000 kWh. Kanskje bør de starta med å gjera om årsproduksjonen for kraftverket til kWh. Klar, ferdig, rekn!

 

Fasit her 

 

Tilleggsspørsmål:

I Kvam bur det idag oppunder 9 000 personar. Tenk at det i snitt bur 3 personar per husstand. Kunne det gamle kraftverket ha levert nok straum til alle husstandane? Fasit

 

Nye Bjølvo kraftstasjon vart bygd inne i fjellet og tok i 2004 over straumproduksjonen. Sjå nettsida deira eller her og finn til samanlikning ut årsproduksjonen til dette nye kraftverket (kor mange GWh)? 

 
 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum