Vasskrafta

Søk

Du er her:

Fasit Geologi

Dette er ideelt for vasskraftproduksjon:    -mykje nedbør og

-bratte fjell, 

d.v.s. vatn og fallhøgdog dette finst i store mengder i Ålvik, i fjordlandskapet på vestlandet.

 

Difor finn vi også industristadene med kraftkrevjande industri her.

 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum