Vasskrafta

Søk

Du er her:
 • Forside
 • Odda Ungdomsskule testar Vasskrafta.no

Odda Ungdomsskule testar Vasskrafta.no

Klasse 8 c og d ved Odda Ungdomsskule har testa Vasskrafta som kjelde for læring. Her legg vi ut oppgåvene og læringsmåla dei jobba etter. Lærar Marianne Heimstad Lekve gir interesserte lov til å kopiere å prøve ut same opplegget.

Temaarbeid i Naturfag: Vasskrafta.no

8c og 8d høst 2010

 

Læringsmål:

 1. Kunne forklare hvordan et vannkraftverk virker. I dette ligger å kunne:
 • forklare hvilke ulike deler de fleste vannkraftverk består av
 •  forklare hvordan disse delene virker
 •  fortelle om ulike typer vannkraftverk

 

 1. Velg ett kraftverk i Norge og gjør deg i stand til å:
 •    fortelle historien knyttet til dette kraftverket
 •    hvordan energiproduksjonen skjer i dette kraftverket
 •    fortelle hva slags energiverk dette er
   

For å nå disse målene skal vi:

 1. bruke nettsida: vasskrafta.no
 2. en formiddag på vitensenteret i Odda.

Resultatet skal presenteres muntlig foran klassen. Dere velger selv hjelpemidler. Det er mulig å bruke utstyr fra naturfagsrommet og lage modeller.

 

Vurdering:  

Arbeidsprosessen: Hvordan jobber dere? Fremdrift? Konsentrasjon? Samarbeid?

Faglig innhold: Vurdering av i hvilken grad du når læringsmålene over.

Presentasjonsteknikk: Snakket du høyt og tydelig? Brukte du egne ord? Snakket du fritt, eller leste du bare opp fra ett ark?

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum