Vasskrafta

Søk

Du er her:

Verneplan for vassdrag

Oversikt over vassdrag med verdiar som er vedtekne verna.

I Noreg har Stortinget vedteke Verneplan for vassdrag (lenke i høgre marg).

Vassdraga er lista opp fylkesvis, samt i kart. Finn du "ditt" vassdrag? 

Planen omfattar ulike vassdrag som tilsaman skal utgjera eit representativt utsnitt av Noregs vassdragsnatur. Vernet gjeld først og fremst mot kraftutbygging, men også andre typar inngrep. Som navnet tilseier er dette ein plan, og planar vert stadig endra.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum