Vasskrafta

Søk

Du er her:

Alternativ energi

Vasskraft vert ofte kalla "rein energi", men utbygging av vassdrag har også miljøkonsekvensar. Her finn du info om anna også relativt rein / miljøvenleg energiforsyning -frå fornybare energikjelder som sol, vind, biokjelder, og varmeattvinning... 

Her kan du læra og samanlikna, og kanskje vert du i framtida med å utvikla endå reinare metodar for energiforsyning. Den snillaste metoden og det som med størst rett kan kallast miljøvenleg er sparing/enøk.

 

Fornybar.no -ein informasjonsressurs for framtidas energisystem

Enova -gir økonomisk stønad til satsing på sparetiltak og miljøvenleg energiforsyning

 

Sol og biokraft

SolarNor AS - solfangar

Bioenergi -konsekvensutgreiing 

 

Vind

ungenergi.no -vind

Norsk Vindkraftforum

Vindkraftnytt.no

Vindinfo.no

Norwegian centre for offshore wind energy

Institutt for Energiteknikk -vind

NVE -vind

WindSim  -kompetansemiljø

SINTEF Energiforskning - vindkraft

Vindkraft i Norge - konsekvensutgreiing

Vindkraftforum Vest

WindPowerPhotos.com - bildegalleri om vindkraft

 

Varmeattvinning

Boligventilasjon med varmegjenvinning - Byggforsk

 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum