Vasskrafta

Søk

Du er her:

Oppgåve 2 Effekt I

Om du produserar 100 W i 100 timar, korleis vil du då gje opp total mengd produsert elektrisitet?

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum