Vasskrafta

Søk

Du er her:

Vemork kraftverk

Vemork kraftverk blir og omtala som Rjukan I og nyttar fallet frå Skarsfoss og ned til kraftstasjonen. Rjukan II, betre kjent som Såheim kraftverk, nytta seg av det resterande fallet på 273 meter mellom Vemork og Rjukan.

Lokalisering:Rjukan i Tinn kommune, Telemark fylke
Vassdrag:Tinnvassdraget, østre grein av Skienvassdraget
I drift:1911 - 1971
Type:Høgtrykkskraftverk
Kraftstasjon:I dagen
Nedslagsfelt:1498 km2
Magasinkapasitet:1 064 mill m3
Fallhøgde:300 meter
Slukeevne:47 m3/s
Aggregat:Opprinnelig 10 stk horisontale Peltonturbinar
1913: ein Pelton til
1925: det 12. aggregatet, no Francis
Installasjon:Opprinnelig 108 MW, 132 MW i 1925

Årsproduksjon:
1143 GWh
Noverande eigar:Norsk Hydro Produksjon AS
Maskinsalen i Vemork kraftstasjon. Foto: Norsk Industriarbeidermuseum

Maskinsalen i Vemork kraftstasjon. Foto: Norsk Industriarbeidermuseum

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum