Vasskrafta

Søk

Du er her:

Valen kraftstasjon 3 (2008 - )

I 2002 overtok staten ansvaret for sjukehusa. Valen sjukehus vart ein del av det statlege føretaket Helse Fonna, men garden og kraftverket vart skilt ut og framleis Hordaland fylkeskommune sin eigedom.

I 2007-2008 vart det bygt ny kraftstasjon igjen, og no stod tre stasjonar side om side. Stasjon 3 fekk ei utforming skapt for si tid, med maskinsal i eit kvadraktisk betongbygg med store glasflater. I dag har Kvinnherad Energi driftsansvaret.


Kraftstasjonen ligg plassert ved sidan av den eldstre kraftstasjonen frå 1910. Foto: Harald Hognerud/NVIM

Lokalisering:Valen i Kvinnherad kommune
Vassdrag:Valedalselva
I drift:2008 -
Type:Magasin
Kraftstasjon:i dagen
Nedslagsfelt:7,7 km2
Magasinkapasitet:3,6 mill m3
Fallhøgde:294 meter
Aggregat:1 stk. peltonturbin
Installasjon:3,8 MW
Årsproduksjon:
20 GWh
Noverande eigar:Valen kraftverk AS

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum