Vasskrafta

Søk

Du er her:

Valen kraftstasjon 2 (1939 - 2008)

Behovet for meir straum til sjukehuset på Valen, gjorde at Hordaland fylke i 1937 gjekk inn for utbygging av ny kraftstasjon på Valen. Inntaket vart no frå Svartetjødno, fallhøgda vart større og produksjonen utvida. På 50-talet la ein om frå likestraumsproduksjon til vekselstraum og i perioden 1954-56 utvida ein kraftstasjon 2, både bygningsmessig og nye maskiner.

Kraftstasjon 2 på Valen. Foto: Harald Hognerud/NVIM

Lokalisering:Valen i Kvinnherad kommune
Vassdrag:Valedalselva
I drift:1939 - 2008
Type:Magasin
Kraftstasjon:i dagen
Nedslagsfelt:7,7 km2
Fallhøgde:285 meter
Slukeevne:1,58 m3/s
Aggregat:2 peltonturbinar. Aggregat 1 frå 1939 hadde turbin levert av Kværner Brug og generator frå Oerlikon. Aggregat 2 frå 1955 med turbin levert av Olav Sørum.
Installasjon:1619 kW (1,6 MW)
Årsproduksjon:
1952: 9 GWh
Noverande eigar:Hordaland fylkeskommune

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum