Vasskrafta

Søk

Du er her:

Valen kraftstasjon 1 (1910 - 1956)

Utbygginga av den første kraftstasjonen på Valen starta i 1908 og i 1910 stod den klar til å levera straum asylet på Valen. Kraftverket produserte likestraum og var ein del av ei stor satsning av Søndre Bergenhus amt (Hordaland fylke frå 1919) i høve utbygginga av Valen asyl som eit av dei første offentlege instiusjonar med elektrisk oppvarming.


Den eldste kraftstasjonen på Valen. Foto: Dag Endre Opedal/NVIM

Lokalisering:Valen i Kvinnherad kommune
Vassdrag:Valedalselva
I drift:1910 - 1956
Type:Magasin
Kraftstasjon:i dagen
Nedslagsfelt:7,7 km2
Magasinkapasitet:1,9 mill m3
Fallhøgde:150 meter
Aggregat:2 peltonturbinar frå Kværner brug og 2 likestraumsgeneratorar frå AS Elektrisk Bureau (EB)
Installasjon:600 kW (0,6 MW)
Årsproduksjon:
1937: 2,4 GWh
Noverande eigar:Hordaland fylkeskommune

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum