Vasskrafta

Søk

Du er her:

Intervju med Reidar Handeland og Rune Thorkildsen

Reidar og Rune var med på initiativet til Valestiftinga, og oppretting av denne stiftelsen i 2004 etter overgangen frå fylke til stat som sjukehuseigar. Reidar er styreleiar og Rune er personleg vara for Reidar i Valestiftinga. Reidar og Rune fortel om bakgrunnen og organiseringa av stiftinga. Fylket bidrog i starten av dette arbeidet med å gje stiftinga kaien og bua. Historia er viktig, og her ligg det 3 stasjonar på rekke som viser ei over 100 år lang historie. Også fylkeskommunen ser på dette som eit viktig kulturminne. Reidar og Rune fortel litt om kva planar og visjonar dei har for å ta vare på historia og kva det kan brukast til. Det er stor interesse for det historiske materialet i lokalsamfunnet. 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum