Vasskrafta

Søk

Du er her:

Intervju med Reidar Handeland

Reidar lengta heim og fekk seg jobb som teknisk sjef for Valen sjukehus i 1999. Reidar fekk ansvar for vedlikehald av ein stor eigedom med eigen kraftproduksjon, damtilsyn m.m. Ni mann arbeidde på teknisk avdeling den gongen. Teknisk avdeling hadde ansvar for den daglege drifta av kraftverket. I Reidar si tid var det berre sjukehuset som nytta seg av straumen. Planlegging, drift og vedlikehald av anlegget oppover i dalen vart i stor grad styrt av fylket sentralt. I 2003 vart det ei stor endring, og sjukehusdrifta vart overført frå fylket til staten. Stat og fylke delte det mellom seg. Fylkeskommunen heldt fram å eiga garden, vaskeriet og kraftverket. Reidar pensjonerte seg i februar 2015.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum