Vasskrafta

Søk

Du er her:

Intervju med Johannes Sætre

Johannes gjekk på teknisk fagskule i Grimstad og fekk jobb på Valen i 1954. Det var mange søkarar til jobben som Johannes fekk. Tekniske utfordringar med kraftverk, høgspent, svakstraum, heisar m.m verka freistande på Johannes. På 1970-talet var Johannes med på å skifta ut mastene og lina opp til Valedalen. Han fortel omvikling av motor til luka på Valedalsdammen. Denne måtte demonterast og fraktast ned om vinteren på snøføre. Johannes fortel om likestraum og omlegginga på sjukehuset frå 440 volt. Då Johannes starta i jobben, var det 530 pasientar på Valen sjukehus. Då han slutta var det mellom 40 og 50.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum