Vasskrafta

Søk

Du er her:

Dokumentasjonsfoto frå Valen kraftverk

I 2015 gjennomførte Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum feltarbeid i dokumentasjonsprosjektet av Valen kraftverk. Foto vart tatt både frå bakken og frå lufta, frå kraftstasjonane og av dammane ute i terrrenget. 

Under ser du dei bileta som er registrert på digitalt museum. Bileta er lagt ut med creative commons-lisens og kan fritt nyttast til ikkje-kommersielle formål som undervisning, museumsformidling, forskning m.m. Ta kontakt med Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum om du ønsker enda fleire foto enn dei som er registrert på digitalt museum.

 

 

Denne applikasjonen krever at javascript er slått på.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum