Vasskrafta

Søk

Du er her:

Dokumentasjonsrapport frå Valen kraftverk

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM) har utført ein dokumentasjon av historia til Valen kraftverk på oppdrag for eigaren Hordaland fylkeskommune. I tillegg har Valestiftinga sitt bidrag vore viktig i arbeidet.

Det som blir presentert på desse nettsidene, er basert på rapport og det materialet NVIM har funne og produsert i prosjektet. Under kan du lesa hovudrapporten i heilskap.

 

 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum