Vasskrafta

Søk

Du er her:

Valen kraftverk

Valen kraftverk består av tre kraftstasjonar. Kraftstasjon 1 frå 1910 - 1956, kraftstasjon 2 frå 1939 - 2008 og kraftstasjon 3 frå 2008 som er den einaste som er i drift i dag. Her får du historia til dette anlegget som vart bygd for å forsyna Valen sjukehus med elektrisitet. Arbeidet med historia til Valen kraftverk er gjort av Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum på oppdrag av eigaren Hordaland fylkeskommune, med god hjelp av lokale eldsjeler i Valestiftinga. Om du vil lesa rapporten i heilskap, finn du denne under dokumentasjon.


Valen kraftstasjon fotografert i 2015. Foto: Harald Hognerud/NVIM

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum