Vasskrafta

Søk

Du er her:

Tinfos II

Tinfos II kraftverk er eit elvekraftverk som starta produksjonen sin i 1912. I dag er dei eldste aggregata tatt ut av drift og det fjerde aggregatet er i bruk som reserve for Nye Tinfos kraftverk. Tinfos II er freda.

Tinfos II kraftstasjon med røyrgata. Foto: Dag Endre Opedal/vasskrafta.no

Lokalisering:Tinnelva, Notodden komune
Vassdrag:Skiensvassdraget
I drift:1912 -
Type:Elvekraftverk
Kraftstasjon:I dagen
Fallhøgde:29,5 meter
Slukeevne:79 m3/s
Aggregat:1912 - 3 aggregat
1926 - eit 4. aggregat vart installert
Installasjon:1912 - 15,6 MW
1926 - 18,7 MW
Noverande eigar:Tinfos AS
Slukeevne var 79 m3/s under full drift, etter 1976 er slukeevne 15 m3/s

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum