Vasskrafta

Søk

Du er her:

Skogfoss kraftverk

Kraftverket blei bygd ut på norsk og russisk grunn under "Den kalde krigen" der grensa mellom Norge og det som då heitte Sovjetunionen ellers var hermetisk lukka. Grensa mellom dei to landa går midt på dammen til Skogfoss kraftverk.
Lokalisering:Skogfoss i Sør-Varanger kommune, Finnmark
Vassdrag:Pasvikelva
I drift:1964
Type:Elvekraftverk
Kraftstasjon:I dagen og nederste deler i fjell
Nedslagsfelt:17000 km2
Magasinkapasitet:2 584 mill m3
Fallhøgde:19,7 meter
Slukeevne:260 m3/s
Aggregat:2 stk vertikale Kaplanturbiner
Installasjon:46,5 MW
Årsproduksjon:
258 GWh
Noverande eigar:Pasvik kraft AS
Skogfoss kraftverk med hovuddammen. Foto: Pasvik kraft

Skogfoss kraftverk med hovuddammen. Foto: Pasvik kraft

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum