Vasskrafta

Søk

Du er her:

Hammeren - Industrisamfunn før elektrisk vasskraftutbygging

Det finst dokumentasjon på industriverksemd i området rundt Hammeren fra 1500-talet. Det var produksjon av jern som gjekk føre seg.

Vinteren 1892-1893 frakta Peder Anker frå Bærumsverk ein stangjernshammar til Maridalen.Det var den som gavnamnet Hammeren. Den la grunnlaget for storstilt industri for bearbeiding av jern. Da det viste seg å vera aukande behov for spiker vart Maridalen eit senter for spikerproduksjon. Ein periode var det 6 spikerhammarar, eit skjereverk og ein hammar til mindre smiarbeid. Kraften i vatnet var brukt mekanisk, til å drive vasshjul som igjen dreiv hammaren. Jarnproduksjonen stansa i 1874.

Vasskrafta i Skjærsjøelva vart også utnytta til drift av Skjerven sag allereie i 1647.

 Kjelde: www.maridalensvenner.no, Stangjernshammeren og annen jernindustri av Jan Børe Jahnsen, fra "Kom til det fagre Maridal", 1972

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum