Vasskrafta

Søk

Du er her:

Bjølvo kraftverk

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM) gjennomførte i 2005 og 2014 to dokumentasjonsprosjekt av Gamle Bjølvo kraftverk på oppdrag av Statkraft. Her på vasskrafta.no er dokumentasjonsrapportane tilpassa undervisning, sjå t.d. Oppgåver. Du kan og lesa gjennom heile rapporten i to delar under dokumentasjon.

Historiske foto: AS Bjølvefossen, NVIM, Ålvik Industriarbeidermuseum og Hardanger Folkemuseum Utne (fotograf Elias B Mølbach). Nye foto: Harald Hognerud, NVIM.

Lokalisering:Synleg med røyrgate ned mot Hardangerfjorden i Ålvik, Kvam herad, Hordaland fylke
Vassdrag:Bjølvovassdraget
I drift:1918-2004
Type:Høgtrykkskraftverk med magasin
Kraftstasjon:I dagen
Nedslagsfelt:54 km2
Magasinkapasitet:22,5 mill m³ ved oppstart, etter kvart utvida til 91 mill. m3
Fallhøgde:863 meter
Slukeevne:4 m3/s
Aggregat:1918: 3 stk horisontalaksla Pelton-aggregat
1938: 4. aggregat, alle i drift
1972: 5. aggregat, berre 4. og 5. i drift, aggregat 1-3 i reserve.
Installasjon:Dei tre første aggregata hadde installert effekt på 9 MW kvar, totalt 27 MW frå 1918.
4. aggregat hadde ei yting på 18,4 MW.
5. aggregat med ei yting på 36 MW. Total yteevne vart etter 1972 54 MW.
Årsproduksjon:
Ved oppstart 161 GWh, 322 GWh frå 1972
Noverande eigar:Statkraft
Slukeevna ved oppstart var 4 m³/s. Saman med nytt aggregat i 1938 kom eit tilførselsrøyr nr 2. Med dette auka fallhøgda til 875 m.
Ålvik 20. mai 1914

Ålvik 20. mai 1914

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum