Vasskrafta

Søk

Du er her:

Kraftledningen frå kraftstasjonen i Fykan til Haugvik.

I 2016 gjennomførte Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum ein dokumentasjon av kraftledningen mellom Glomfjord kraftstasjon i Fykan og Haugvik, industriområdet i Glomfjord.

Eigar av 16 kV ledningen er Statkraft og museet dokumenterte ledningen på oppdrag frå Statkraft Energi AS. Under kan du navigera deg rundt i kartet for å sjå kvar dei forskjellige delane som kraftstasjonen, ledningstunnelen, uttakshuset, alle betongmastene og linjelageret er.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum