Vasskrafta

Søk

Du er her:

Korleis lagar fallande vatn elektrisitet?

Sjølve elektrisitetsproduksjonen skjer inne i kraftstasjonen. Det fallande vatnet frå røyrgata set eit turbinhjul i rotasjon. Turbinen er kopla til ein generator via ein aksling. I generatoren roterer så ein elektrisk leiar tett inntil ein sterk magnet. Magnetfeltet påverkar elektrona i leiaren (dei er jo ladde partiklar) og set desse i synkron rørsle, og det er straum.

Kraftstasjonen rommar turbinane og generatorane, ofte transformatorar og dessutan forskjellige hjelpeanlegg og ­apparatrom.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum