Vasskrafta

Søk

Fasit Bidrag

Kor mykje bidreg slik produksjon for ein gjennomsnittleg norsk husstand som årleg bruker omlag 20 000 kWh?

Kontinuerlig produksjon av 100 w som i vårt tenkte kraftverk utgjert i løpet av eit år: 100 w x 3600 sek/h x 24 h/døgn x 365 døgn/år = 3 153 600 wh = 3153,6 kWh

altså nok straum til 3153,6 : 20 000 = 0,158 = 15,8 % av årleg forbruk til ein gjennomsnittleg norsk husstand.

Vi treng altså nokre slike anlegg, meire vatn, eller større fallhøgd for å forsyna ein husstand :)

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum