Vasskrafta

Søk

Du er her:

Dei største reguleringsmagasina i Noreg

Her er ein oversikt over dei største reguleringsmagasina i landet (per 31.12.2004), saman med nokre døme frå kraftverka som er spesielt presenterte her på vasskrafta.no.

Magasin Fylke Magasinkapasitet HRV* LRV* Kraftverk
    mill. m3 GWh moh. moh.  
Storglomvatn Nordland 3506 4589 585    460    Glomfjord og Svartisen
Blåsjø Aust-Agder/ Rogaland 3105 7759 1055    930    Saurdal
Tustervatn-Røsvatn  Nordland 2363 2063 383,15 370,7  Øvre Røssåga
Svartevatn Vest-Agder/ Rogaland 1398 2923 899    780    Duge (del av Sira-Kvina, sjå under Tonstad)
Mjøsa Hedmark/ Oppl./Akersh. 1312 337 122,94 119,33 Rånåsfoss
Akersvatn Nordland 1276 1531 523    480    Rana
Vatnedalsvatn Aust-Agder 1150 1967 840    700    Holen I-II
Møsvatn Telemark 1064 2270 918,5  900    Frøystul
Altevatn Troms 1027 1145 489    472,8  Innset
Kalvatn Nordland 706 847 564    521    Rana
...   ...             
Ringedalsvatnet Hordaland 426 ? 463,9  372    1980–: Oksla,
1908–1989: Tysso I
Aursjøen Møre og Romsdal/Oppl. 561 ? 856    827,8  Aura
Nesjen (Kvifjorden) Vest-Agder/ Aust-Agder 275 ? 715    677    Tonstad
Homstølvatn (inntaksmagasin) Vest-Agder 55 ? 497,6  471   
Ousdalsvatn (inntaksmagasin) Vest-Agder 12 ? 497,6  482   

*HRV = høgaste regulerte vasstand; LRV = lågaste regulerte vasstand

Kjelder:

Norges vassdrags- og energidirektorat: NVE Atlas (tema magasin), http://atlas.nve.no/ (besøkt 15. februar 2010).

Norges vassdrag- og energidirektorat: "De største reguleringsmagasinene i Norge per 31.12.2004", http://www.nve.no/no/kraftmarked/analyser/vassmagasinstatistikk/de-storste-reguleringsmagasinene-i-norge-per-31122004/ (besøkt 15. februar 2010).

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum